פרסומים

מבזק אנרגיה ותשתיות | מרץ 2018

עדכון תנאי הסיוע במימון עלויות חיבור לגז טבעי

1. ביום 6.3.2018 פרסם משרד הכלכלה והתעשייה הודעה לציבור ("הודעת העדכון") בדבר עדכון הוראת מנכ"ל מס' 4.5 – "סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי" ("הוראת המנכ"ל").

2. להלן נבקש לפרט את עיקרי הודעת העדכון:

א. סכומי הסיוע המוגדלים יישארו בתוקפם עד ליום 31.12.2018, ללא תלות במחירי הנפט.

סכומי הסיוע המוגדלים ימשיכו לעמוד על סך של:

• 1,125,000 ₪ עבור צרכנים שצריכתם השנתית גבוהה מ- 100,000 מ"ק ונמוכה מ- 1 מיליון מ"ק;

• 650,000 ₪ עבור צרכנים שצריכתם השנתית עולה על 1 מיליון מ"ק.

ב. תקציב הסיוע הוקטן לסך של 20,000,000 ₪ (חלף התקציב המקורי שעמד על סך של 120 מיליון ₪). הסיוע יינתן על בסיס "כל הקודם זוכה".

3. מבירור ראשוני מול משרד הכלכלה, נראה כי אין בעדכון התקציב כדי לגרוע מתקציבי הסיוע המיוחדים שהוקצו במסגרת הוראת המנכ"ל עבור צרכנים מרוחקים ביישובי הדרום ויישובי עוטף עזה.

***

פרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו”ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו”ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל  danat@gkh-law.com או לעו”ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
מרץ 2018

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard