פרסומים

מבזק אנרגיה מאי 2018 - שימועים בנושא התחשבנות מחלקי חשמל בגין מתקנים לייצור חשמל

בימים האחרונים, פרסמה רשות החשמל שתי הצעות החלטה לשימוע (להלן: "השימועים") המתווספות להסדרות שפורסמו לשילוב אנרגיות מתחדשות. במבזק זה נבקש לפרט את עיקרי השימועים.

א. ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת החלוקה

 1. השימוע מבקש להוסיף אמת מידה חדשה שתאפשר לצרכן שהקים יותר ממתקן אחד לייצור חשמל, לקבוע את סדר הצריכה העצמית ממתקניו לצורך התחשבנות וקביעת התעריפים המגיעים לו בכפוף להוראות הבאות:
 • ככל שקיים מתקן מונה נטו, ייוחס החשמל המיוצר בו לצריכה עצמית טרם ייחוס חשמל המיוצר במתקנים אחרים.
 • צריכה עצמית המיוחסת למתקן מסוים, לא תעלה על סך האנרגיה שיוצרה באותו מתקן באותה תקופת הזמן.
 • ככל שהצרכן לא הודיע על סדר הצריכה, ייקבע סדר הצריכה בהתאם לסדר הקמת המתקנים אצל הצרכן.
 1. הצרכן יכול לשנות את סדר הדיווח אחת לשנה, בהתראה של חודשיים מראש.
 2. ההחלטה תיכנס לתוקף לכל המוקדם ביום 1.1.2019 על מנת לאפשר למנהל המערכת לבצע התאמות במערכות המחשוב.
 3. המועד האחרון להעברת התייחסויות לשימוע זה הינו 28.5.2018 בשעה 12:00.

ב. עקרונות להתחשבנות בין מחלק לבין מנהל המערכת בגין ייצור וצריכת חשמל בשטחי מחלק

 1. השימוע מבקש להסדיר מנגנוני התחשבנות של מחלקי חשמל ביחס למתקני ייצור בשטחיהם.
 2. במערכת היחסים בין המחלק לבין מתקן הייצור – המחלק נדרש לשלם את מלוא התשלומים המגיעים למתקן הייצור בהתאם להסדרות הרלוונטיות, וכן לגבות את התשלומים שהצרכן נדרש לשלם.
 3. במערכת היחסים בין המחלק לבין מנהל המערכת-
 • מנהל המערכת ישלם למחלק את מלוא התשלומים ששילם המחלק למתקנים בשטח החלוקה לרבות עלות קרדיט.
 • המחלק יעביר למנהל המערכת את התעריפים הבאים: 1) תעריפי גיבוי ואיזון שנגבו ביחס למתקן מונה נטו; 2) תעריפים עבור צריכה עצמית לפי ההסדרה אליה משתייך הצרכן.
 • המחלק ישלם למנהל המערכת תשלום לפי תעו"ז מכירה מרוכזת מתח גבוה, עבור צריכת חשמל שמיוצר במתקנים בשטח החלוקה.
 1. כמו כן, יידרש המחלק להעביר למנהל המערכת דיווח חודשי בדבר המתקנים המותקנים בשטח החלוקה והתשלומים ששולמו להם.
 2. המועד האחרון להעברת התייחסויות לשימוע הינו 6.6.2018 בשעה 12:00.
משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-140 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל     danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard