פרסומים

מבזק אנרגיה מאי 2018 - הסדרות לשילוב אנרגיות מתחדשות

כללי

בימים האחרונים, פרסמה רשות החשמל את ההסדרות שהתקבלו ביום 22.3.2018 בדבר שילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל (להלן: "ההסדרות"). ההסדרות מתחלקות לארבעה נושאים:

  • הסדר מונה נטו- פורסמו תיקונים והתאמות;
  • הסדרה תעריפית לגגות קטנים בהספק שאינו עולה על 100 קילוואט;
  • הסדרת עקרונות להליך תחרותי לגגות בהספק העולה על 100 קילוואט;
  • הסדרה למתקנים הקמים שלא במסגרת אחת ההסדרות המפורטות בסעיפים א'-ג' לעיל- הסדרת ברירת המחדל.

 

במבזק זה נבקש לפרט את עיקרי ההסדרות.

ההסדרה נתוני המתקן- גודל, מיקום, טכנולוגיה דרישות טכניות הסדרים תעריפיים תחולה הוראות נוספות
מונה נטו ·   סולארי.

·   גגות, מאגרי מים ובריכות דגים בלבד.

·   לא קרקע- למעט אם הבקשה הוגשה טרם קבלת ההחלטה.

·   גודל החיבור- יוגבל לגודל החיבור המקורי.

·   חובת התקנת מונה תעו"ז דו כיווני.

·   מתקן עד 15 קילוואט-  לא יחויב בהתקנת מונה.

·   תשלום תעריף איזון של 1.51 אג' לקווט"ש + ותעריף גיבוי מופחת של 3 אג' לקווט"ש.

·   בנוסף– תעריפי רשת עבור החשמל המוזרם לרשת.

·   קרדיט תעריפי-

–   צרכן תעו"ז יוכל להעביר את הקרדיט התעריפי למחלק עבור תעריף ייצור משוקלל.

–   בוטלה העברת קרדיט בין צרכנים.

·   מחלק לא יוכל לקזז מתשלומים בגין מתקן הייצור, חובות של צרכנים (במטרה לעודד את מימון המתקנים).

חל גם על צרכני יח"פים.

 

·   לא ניתן לשלב במקום צרכנות מונה נטו יחד עם מתקן בהסדרת גגות קטנים.

·   הספק מותקן מקסימאלי במקום הצרכנות- על 5 מגוואט.

גגות קטנים ·   סולארי + רוח.

·   גגות, מאגרי מים ובריכות דגים בלבד.

·   מתקן פוטו-וולטאי- עד 100 קילוואט.

·   טורבינת רוח- עד 50 קילוואט.

 

מתקן עד 15 קילוואט-  לא יחויב בהתקנת מונה וההתחשבות תהיה בשיטת תשלום לפי הזרמה בלבד. ·   תעריף לפי גודל מתקן-

(א)  עד 15 קילוואט- 48 אג' לקווט"ש.

(ב)  מעל 15 קילוואט- 45 אג' לקווט"ש

·   בחירה בין שתי שיטות:[1]

(א)  תשלום עבור ייצור– קבלת תשלום עבור כל החשמל המיוצר במתקן והעברת תשלום עבור כל צריכת החשמל שלו בתעריף צריכה רגיל;

(ב)  תשלום לפי הזרמה– קבלת תשלום רק עבור חשמל שמוזרם לרשת. עבור חשמל לצריכה עצמית ישולם תעריף מערכתי ככל שייקבע בהמשך.

·   מחלק לא יוכל לקזז מתשלומים בגין מתקן הייצור, חובות של צרכנים (במטרה לעודד את מימון המתקנים).

·   לא ניתן לשלב במקום צרכנות מונה נטו יחד עם מתקן בהסדרת גגות קטנים.

·   ניתן לשלב יחד עם מתקנים אחרים שהוקמו לפני 1.1.208 או שיוקמו במסגרת הליך תחרותי עתידי.

הליך תחרותי לגגות ·   הליך ראשון- מינימום 50 מגוואט.

·   גג בלבד.

·   מתקנים מעל 100 קילוואט ועד 50 מגוואט.

·   יש לממש את מלוא הספק הזכייה עד למועד המחייב. הספק עודף לא יהיה זכאי לתשלום.

·   לא יינתנו רישיונות מותנים.

·   תעריף ייקבע בהליך תחרותי (בשיטת מחיר שני אחיד).

·   התעריף ישולם לתקופה של 25 שנים מהפעלה מסחרית.

·   התעריף ישולם עבור אנרגיה מוזרמת לרשת בלבד.

·   ערבות השתתפות- 50 ₪ לכל קילוואט מוצע.

·   ערבות הקמה- 150 ₪ לכל קילוואט.

·   אמות מידה תומכות מימון לא יחולו.

·   הפעלה מסחרית תתבצע בהתאם למועדים שייקבעו- לא תתאפשר דחייה.

·   אי עמידה במועדים- אפשרות לגשת להליכים תחרותיים נוספים ולהשלים את הקמת המתקן.

 

מימוש באמצעות צד ג'- יתאפשר בכפוף לכך שהאחריות תהיה של הזוכה ובקשות מסוימות תוגשנה על ידי הזוכה.
הסדרת ברירת המחדל ·   גגות בלבד.

·   אין הגבלה ביחס לגודל המתקן.

צרכן יחויב בהתקנת מונה ייצור.

 

·   תשלום יתבצע למשך 23 שנים עבור האנרגיה המוזרמת לרשת בתעריף קבוע (כיום 16 אג' לקווט"ש).

·   מחלק לא יוכל לקזז מתשלומים בגין מתקן הייצור, חובות של צרכנים (במטרה לעודד את מימון המתקנים).

ההסדרה תחול ביחס לצרכנים שלא יכולים להשתלב בהסדרות אחרות או להשתתף בתהליכים תחרותיים  


לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל
anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל     danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-140 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

[1] עד להתאמת מערכות המחשוב של חח"י, תתאפשר התחשבנות רק לפי שיטת תשלום עבור ייצור.

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard