פרסומים

שיווק ומכירת עודפי גז טבעי על ידי חח"י

בהמשך לשימוע שפרסם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ביום 29 ביולי 2014, מר אלכסנדר ורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי, אישר לחברת החשמל לישראל בע"מ למכור ולשווק עודפי גז טבעי הנובעים מכך שצריכתה העצמית נמוכה מזו שנחזתה באופן סביר כדרושה לצורך פעילות הייצור שלה ולצרכיה התפעוליים.

מטרת האישור הינה למזער את כמות הגז הטבעי המשוריינת עבור חח"י במאגר תמר, ושאינה מנוצלת על ידה, תוך הפקת תועלות נלוות אחרות למשק הישראלי.

במבזק זה נסקור את עיקרי האישור.

PDF Icon

November 2014

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard