פרסומים

מבזק דיני עבודה | מרץ 2018

צו הרחבה – קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי

לקהל לקוחותינו שלום רב,

בימים האחרונים פורסמו צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק (להלן: "צו ההרחבה") אשר הרחיב באופן חלקי את הוראות ההסכם הקיבוצי בדבר קיצור שבוע העבודה במשק משנת 2017 , וכן ניתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (להלן: "ההיתר").

הוראות צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק

עיקרו של צו ההרחבה, אשר יכנס לתוקף ביום 1.4.2018, הינו קיצור שבוע העבודה מ-43 שעות עבודה ל-42 שעות עבודה שבועיות.

קיצור שבוע העבודה יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (להלן: "השעה המופחתת") ביום מוגדר וקבוע במהלך השבוע (להלן: "היום המקוצר"). יודגש כי צו ההרחבה קובע במפורש ששבוע העבודה יקוצר ע"י הפחתת שעה אחת ביום מוגדר וקבוע, ולא ע"י הפחתת החלק היחסי מכל יום עבודה, כך שאורך יום העבודה הרגיל בשאר ימי העבודה לא יקוצר.

בהתאם להוראות צו ההרחבה, אין מניעה להעסיק את העובד בשעה המופחתת ביום המקוצר, אך שעה זו תחשב כשעה נוספת בתגמול של שעות נוספות על פי דין.

צו ההרחבה קבע כי בהתאם לקיצור שבוע העבודה, השכר השעתי יחושב על בסיס 182 שעות לחודש עבודה, ולא 186 כפי שהיה עד כה.

זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה" (ולא ימי עבודה), יותאמו לשיעור הצמצום בשעות העבודה.

נציין כי כאשר צורכי העבודה מחייבים זאת, יהיה רשאי המעסיק לשנות את היום המקוצר שנקבע לעובד תוך התחשבות בצרכיו ובקשותיו.

במקומות עבודה בהם עובדים במתכונת של משמרות, המעסיק יקבע את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה, כתוצאה מהשינוי הצפוי.

קיצור שבוע העבודה לא יחול על עובדים המועסקים 42 שעות או פחות, לפי כניסתו של הצו לתוקף.

צו ההרחבה אינו חל על עובדים אשר חוק שעות עבודה ומנוחה,התשי"א-1951, אינו חל עליהם.

ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

במקביל לפרסום צו ההרחבה, פורסם גם היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות המחליף את ההיתרים הכלליים הקודמים להעבדה בשעות נוספות, שהוראותיו משלימות את אלו של צו ההרחבה.

בהתאם להוראות ההיתר, אורך יום עבודה לא יעלה על 12 שעות, כולל שעות נוספות (הוראה זו אינה מבחינה בין היום המקוצר לבין ימי העבודה הרגילים), ומכסת השעות הנוספות השבועית לא תעלה על 16 שעות.

עוד קובע ההיתר כי בעת עבודת לילה, שבוע העבודה לא יעלה על 58 שעות כולל שעות נוספות.

בשלב זה אנו ממליצים לכלל לקוחותינו להכיר ולהיערך בהתאם לשינוים הצפויים להיכנס בחודש אפריל 2018 בכפוף לאישורים והשינויים הנדרשים ליישום צו ההרחבה.

להורדה כמסמך PDF

 

 

 

***

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות למחלקת דיני עבודה בטלפון: 03-6074800; לעו"ד יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במייל: yaeldo@gkh-law.com; או לעו"ד גיא גרשון במייל guyge@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
מרץ 2018

יעל דולב

טלפון +972-3-6074800
אימייל

Download vCard

גיא גרשון

טלפון +972-3-6074518
אימייל

Download vCard