פרסומים

הסדר תעריפי לבעלי רישיונות קבועים

הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל (להלן: "הרשות") פרסמה פניה לציבור להביע עמדתו לעניין הסדר תעריפי לבעלי רישיונות ייצור בקוגנרציה, בהספק של מעל 16 מגוואט, שטרם קבלו אישור תעריפי ואשר חדלו לעמוד בתנאי הנצילו. המועד האחרון להגשת הצעות או עמדות הציבור בכתב הוא עד יום 16.12.2014 בשעה 12:00. הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לבקש הבהרות ו/או לאפשר השלמת טיעונים בעל פה.

PDF Icon

נובמבר 2014

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard