תחומי התמחות

בנקאות

מחלקת הבנקאות של GKH מלווה משפטית ורגולטורית בנקים מקומיים ובינלאומיים וכן מוסדות פיננסים ובתי השקעות. הלווי המשפטי הינו בנושאי בנקאות, שוקי הון, ניירות ערך, ייעוץ וניהול השקעות, ממשל תאגידי, מתן אשראי וערבויות ותחומים נוספים. משרדנו מטפל בעסקאות לרכישת שליטה בבנקים, נכסים בבעלות בנקים, ומייעץ למוסדות בנקאיים ופיננסים בינלאומיים במגוון פעילויות כגון ניהול קופות גמל וקרנות נאמנות. בנוסף, אנו מייעצים לאותם בנקים ומוסדות פיננסיים בינלאומיים ביחס לניהול עסקיהם בישראל, כולל עסקאות מימון והרגולציה המקומית החלה עליהם.

מחלקת הבנקאות של GKH מייעצת כיום לכל חמשת הבנקים הגדולים בישראל, וכן לבנקים ומוסדות פיננסיים מובילים בעסקיהם בישראל. הצוות מספק שירותים משפטיים למרבית הבנקית המקומיים והבנקים להשקעות בישראל, תוך טיפול בכל ההיבטים המשפטיים של פעילותם העסקית, לרבות דיונים ומשא ומתן עם הרגולטורים הרלוונטיים- בנק ישראל, רשות ניירות הערך והרשות להגבלים עסקיים.

צוות המחלקה הוא בין צוותי הבנקאות הגדולים בישראל. אנו משלבים מומחיות בשוק ההון ובמיזוגים ורכישות בנוסף למומחיות בעולמות הרגולציה הפיננסית. בנוסף, הצוות בעל ידע רב בשוק הבינלאומי, ולכן למחלקה בסיס לקוחות בינלאומיים מגוון ורחב: UBS, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, Dexia Group ועוד.

אנו מעניקים ללקוחותינו ייעוץ משפטי שוטף במגוון רחב של נושאים בנקאיים ורגולטורים מורכבים, שוק ההון וניירות ערך, מיזוגים ורכישות, הסכמי מימון, נגזרים והסכמי ISDA.