PUBLICATIONS

Labor Law Update | April 2018

A clarification regarding the extension order – shortening the work week in the Israeli Market:

הבהרה לעניין צו הרחבה – קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי

לקהל לקוחותינו שלום רב,

כפי שעדכנו בחוזר מחודש מרץ 2018, ביום 18.3.2018 חתם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על צו הרחבה, אשר מרחיב את היקף הוראות ההסכם הקיבוצי לקיצור שבוע העבודה, לכלל העובדים והמעסיקים בישראל.

בעקבות צו ההרחבה עלו מספר מחלוקות פרשניות ביחס לאופן פירוש צו ההרחבה, בין היתר ביחס לשכר המינימום השעתי, מחלוקות שבין היתר פורסמו בעיתונות וגרמו לחוסר וודאות אצל מעסיקים ועובדים רבים.

אנו שמחים לבשר, כי היום, 24.4.2018, פרסמו יו”ר ההסתדרות הכללית ויו”ר נשיאות הארגונים המקצועיים הודעת הבהרה לגבי הפרשנות הנכונה מצד העובדים והמעסיקים ביחס להוראות ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה.

בהתאם להודעת ההבהרה, החל ממועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה ביום 1.4.2018, שכר המינימום החודשי הקבוע בחוק שכר מינימום יחולק ב- 182 שעות (במקום 186 כפי שנקבע בחוק) בכל היקפי המשרה (חודשי ושעתי).

לאור זאת, החל מיום 1.4.2018 יש לחלק את שכר המינימום החודשי העומד כיום על גובה של 5,300 ₪, ב-182 שעות חודשיות במקום 186, כך שערך שכר העבודה השעתי ישתנה מסכום של 28.49 ש”ח לסכום של 29.12 ₪, גם למי שלא מועסק משרה מלאה.

בשלב זה אנו ממליצים לכלל לקוחותינו להכיר ולהיערך בהתאם לשינויים הנדרשים ליישום הוראות צו ההרחבה וההסכם הקיבוצי.

 

להורדה כמסמך PDF

 

***

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות למחלקת דיני עבודה בטלפון: 03-6074800; לעו”ד יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במייל: yaeldo@gkh-law.com; או לעו”ד עידן פפר במייל idanf@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
April 2018

Yael Dolev

Phone +972-3-607-4800

Download vCard

Idan Fefer

Phone +972-3-6074800

Download vCard