• חוזר לקוחות | חדלות פרעון |יוני 2018

     תל-אביב, ‏5 ביוני 2018 מחלקת חברות, מיזוגים ורכישות – חוזר לקוחות – יוני 2018 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 בחודש מרס 2018 אישרה הכנסת את חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק"). החוק צפוי להיכנס לתוקף ביום 15 בספטמבר 2019, עם חלוף שמונה עשר (18) חודשים מיום פרסומו ברשומות (להלן: "יום התחילה"). החוק עורך רפורמה מקיפה בתחום חדלות הפירעון במטרה לספק לכלכלה הישראלית חקיקה מודרנית בתחום זה. החוק מבקש ליצור קודיפיקציה של דיני חדלות הפירעון ולהסדיר באופן מקיף ושלם את כלל דיני חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים. על מנת לתת מענה לצורך באחידות הדין מחד ולהסדרים ייחודיים במקרים המתאימים מאידך, … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
  • עו"ד אסתר קורן מרצה בכנס השנתי של לשכת רואי החשבון בישראל

    לצפייה בהרצאתה של עו"ד אסתר קורן בנושא "מיזוגים, רכישות ופרישה משותפויות – תהליך של תכנון אסטרטגי ותכנון פרישה"