עסקאות אחרונות

דצמ 2018
350,000,000 ש"ח
גב-ים

הנפקה פרטית

פרסומים אחרונים

אסדרת מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל א. כללי ביום 29.11.2018 פרסמה רשות החשמל החלטה בעניין הסדרת פעילותם … להמשיך לקרוא דף בית

חדשות אחרונות

בכנס באוניברסיטת תל-אביב לציון חמישים שנה לחוק ניירות ערך והשלכותיו על שוק ההון, השיק פרופסור יוסף גרוס מהדורה חמישית וחדשה לספרו … להמשיך לקרוא מבזק אנרגיה | דצמבר 2018