עסקאות אחרונות

יול 2018
$9,000,000
Enertec

נרכשה ע"י

Coolisys

פרסומים אחרונים

עו"ד שי ינובסקי מסביר על קוד פתוח – למה משתמשים בו ואיך הוא מסוכן? https://www.themarker.com/technation/tech-terms/1.6242967

חדשות אחרונות

עו"ד שי ינובסקי מסביר על קוד פתוח – למה משתמשים בו ואיך הוא מסוכן? https://www.themarker.com/technation/tech-terms/1.6242967