עסקאות אחרונות

אפר 2018
$8,000,000
SecuredTouch

השקעה ע"י

Arvato Infoscore GmbH

פרסומים אחרונים

הבהרה לעניין צו הרחבה – קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי לקהל לקוחותינו שלום רב, כפי שעדכנו בחוזר מחודש מרץ 2018, … להמשיך לקרוא דף בית

חדשות אחרונות

אפריל 2018

לדרישה להפסקת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים (דח"צים) המכהנים כיום בבזק, לפני תום כהונתם המקורית, והחלפתם באחרים, השלכות מרחיקות לכת על … להמשיך לקרוא מבזק דיני עבודה | אפריל 2018